Nye nettsider

Primaflor lanserte i desember nye nettsider. Dette er første steg i vår fornyelsesprosess på nettet. Nettsiden vil være under stadig utvikling i tiden framover.