Primaflor AS avvikler - normal drift ut 2017

Det ble på generalforsamlingen i Primaflor AS den 29. august gjort følgende vedtak:

Vedtak: Generalforsamlingen beslutter enstemmig at Primaflor AS oppløses og avvikles fra 31. desember 2017 fram til dette tidspunktet vil selskapet ha normal drift.

Primaflor AS sin økonomiske situasjon og dets sviktende kundegrunnlag har medført at generalforsamlingen besluttet en styrt avvikling av selskapet. Til beste for våre produsenter, kunder og ansatte vil selskapet drifte som normalt ut året.

Gjennom salg av eiendommen i Bergen til Blomsterringen, vil likviditeten i selskapet være under god kontroll. I tillegg vil våre eiendommer i Ålesund, Mosjøen og Haugesund bli lagt ut for salg i denne perioden.

Primaflor vil fortsette sin drift som normalt fram til årsskifte. Salg og aktiviteter gjennomføres etter planer og avtaler.

Primaflor ønsker å vise ansvarlighet i en for alle parter krevende situasjon. Styret og Generalforsamlingen er klare på at en styrt avvikling viser en slik ansvarlighet. Vi ber om at dere alle slutter opp om dette slik at vi kan gjennomføre en avvikling på en best mulig måte for dere produsenter, for våre ansatte og for våre kunder.