Primaflor har sin opprinnelse fra Gartnerhallen.  I 1997 ble Gartnerhallens blomsterdivisjon skilt ut i et eget selskap, Gartnerhallen Blomster AS, i forbindelse med store omorganiseringer i Gartnerhallen.  I 1998 ble selskapet overdratt til blomsterprodusentene i Gartnerhallen.  Gartnerhallen Blomster AS skiftet navn til Primaflor AS i 2000.

 

Gartnerhallen ble stiftet i 1930, men da uten at blomster inngikk i sortimentet.  Spørsmålet om organisert blomsteromsetning i Gartnerhallens regi ble imidlertid tatt opp ved flere anledninger, både før og etter krigen.  Men først i 1964 ble den første blomsteravdelingen i Gartnerhallen etablert på Hamar.  I 1966 hadde Gartnerhallen blomsteravdelinger i Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Skien, Ålesund, Molde og Oslo.  Senere ble det etablert blomsteravdelinger i Kristiansand, Haugesund, Stavanger (Florakontakt samarbeidsavtale 1975) Trondheim, Fredrikstad, Tromsø, Førde, Mosjøen, Bergen (Blomster Engros AL samarbeidsavtale 1975 – seinere etablert felles salgsselskap, Gartner Engros AS, som ble slått sammen med Primaflor i 2009)

Primaflor har dermed over 50 års erfaring når det gjelder omsetning og betjening av blomster og planter til detaljhandelen i Norge.  I løpet av disse årene har det foregått en utvikling når det gjelder produksjon, struktur i produksjons-, forsynings- og detaljledd, logistikk mv.  Primaflor er i dag en av Norges største grossister innenfor blomster og planter.