Etisk handel

Primaflors er medlem av Fair Flowers Fair Plants. Organisasjonen er en uavhengig stiftelse etablert for å skape en global sosial og miljømessig standard for blomster og planter. De samarbeider med menneskerettighets- og miljøorganisasjoner samt den internasjonale fagbevegelsen.

Blomster og planter dyrkes over hele verden. Det er derfor viktig for oss som selskap å sikre at de ansatte i de ulike land og miljøet blir behandlet på en respektfull måte under produksjonen. Fair Flowers Fair Plants etiketten på produktene viser at produsentene oppfyller de høyeste miljø- og sosiale standarder, og dette er strengt kontrollert. Mer info finner du i linken www.fairflowersfairplants.com

 

 

Miljø og transport

Vi ønsker å være en miljøbevisst bedrift. Det er krevende å frakte blomster og planter i Norge. Vi tilstreber å benytte lokale produsenter i størst mulig utstrekning. For å redusere vår innvirkning på miljøet jobber vi kontinuerlig med effektive transportløsninger.